Związek między marzeniami sennymi a ruchami oczu

I tym razem zdumienie budzi prostota odkrycia. Pod koniec 1930 r. E, Jacobson zwrócił uwagę na związek pomiędzy marzeniami sennymi a ruchami oczu. Nieco później Nathaniel Kleitman, Bill Dement, Eugene Aserinsky i inni naukowcy z Chicago zajęli się eksperymentami na ten temat. Ludzie obudzeni w czasie drgań oczu mogli z reguły opowiadać, co im się śniło, podczas gdy obudzeni w czasie snu ortodoksyjnego mieli duże trudności z przypomnieniem sobie jakichkolwiek szczegółów. Z tego drugiego okresu pamięta się zaledwie jakieś prymitywne echa minionego dnia, niepodobne do owych pieprznych, fascynujących, obfitujących w wydarzenia, niekonsekwentnych, wrogich i nikczemnych sekwencji, charakterystycznych dla świata snów. Jeśli pomyśleć, ileż to godzin ludzie spędzili na obserwacji śpiących kobiet czy innych osób, to dziwne się wydaje tak późne zainteresowanie się nauki owymi nagłymi ruchami oczu, nie mówiąc już o skojarzeniu ich z marzeniami sennymi.

W r, 1960 przedsięwzięto doświadczenie w celu przekonania się o znaczeniu marzeń sennych. Skoro tylko EEG zaczął wykazywać koniec snu ortodoksyjnego, a gałki oczne rozpoczęły swą śjepą działalność, ochotnicy biorący udział w eksperymencie byli budzeni. Wkrótce potem pozwalano im ponownie zasnąć, ale pozwalano im wyłącznie na sen ortodoksyjny, pozbawiony marzeń. Przez szereg nocy stosowano taki twardy reżim snu bez marzeń, budząc ich za każdym razem z chwilą pojawienia się snu paradoksalnego, a przez następnych 5 błogosławionych nocy pozwolono im spać spokojnie bez budzenia. Eksperyment pozwolił na trzy wnioski. Po pierwsze, w miarę upływu czasu konieczne było coraz częstsze budzenie: w ciągu pierwszej nocy ochotnicy byli budzeni 5 razy, a w ciągu piątej no- nocy ilość koniecznych budzeń wynosiła 20-30, Po drugie, podczas 5 następnych nocy nie przerywanego snu EEG i ruchy gałek ocznych wykazywały dwukrotnie większą ilość snu z marzeniami, a więc zaległości z poprzedniego okresu zostały niejako nadrobione. Po trzecie, chociaż mimo budzenia każdy z badanych spał 7 godzin na dobę, to w ciągu dnia wykazywali oni kłótliwość, napięcie nerwowe i wiele cech charakterystycznych dla ludzi pozbawionych większej części potrzebnego snu.

Ludzkość musi śnić lub przynajmniej sen musi być połączony z marzeniami sennymi

Kiedy Peter Tripp zasnął na 13 godzin po około 8 dobach czuwania, marzenia senne zajęły 3 godziny i 46 minut, czyli 28°/» całego snu. W okresie czuwania, kiedy miał halucynacje, pojawiały się one mniej więcej co 90 minut, świadcząc jak gdyby o wysiłkach ze strony mózgu mających na celu utrzymanie tradycyjnej cykliczności snu. Ludzie pozbawieni snu śpią zazwyczaj przy pierwszej okazji dłużej niż normalnie snem ortodoksyjnym, jeśli jednak przyczyną przedłużonego okresu czuwania były jakieś środki pobudzające, to w razie nadarzenia się okazji odrobienia zaległości będą mieli więcej niż normalnie marzeń sennych.

Jak ogólnie wiadomo, noworodki i niemowlęta śpią przez większą część dnia, jednak mniej znany jest fakt wielkich różnic (w zapotrzebowaniu na sen) pomiędzy nimi. Małe dziecko potrzebuje średnio 16 godzin, a nie, jak czasem można się dowiedzieć z popularnych publikacji – 22 godziny. Jedno 400 z opracowań, polegające między innymi na ścisłej obserwacji dzieci w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście spały, czy były tylko spokojne, wykazywało dużą rozpiętość w ilości snu wśród noworodków w ciągu pierwszych trzech dni życia. Okres bez snu wynosił od 1 do 13,5 godzin w ciągu doby, niektóre więc spały ponad dwukrotnie dłużej niż inne. Choć średnia długość najdłuższego okresu snu w ciągu 24 godzin wynosiła 4,4 godziny, to niektóre dzieci potrafiły spać przez 10 godzin bez przerwy, podczas gdy u innych sen podzielony był na krótkie seanse, nie przekraczające 2 god2in 6 minut. Matki i placówki służby zdrowia mogą wymyślać pięknie uporządkowane wskazówki dla potomstwa, ale w ciągu 9 miesięcy ciąży dzieci zdążyły już sobie wyrobić własne cechy i sposoby postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *