Żołądek wytwarza niektóre soki trawienne

Kiedy gruczoły ślinowe domieszały do pokarmu enzymy trawienne maltazę i amylazę, żołądek dołącza pepsynę i reninę. (Podobnie jak żołądek, ślina ma również inne zadania poza współdziałaniem w przygotowaniu pokarmów, na przykład umożliwia mowę – człowiek wydziela około 1,5 litra śliny na dobę. Koń wydziela 40 1, krowa 55 1 na dobą, więc występujący u nich od czasu do czasu wyciek śliny jest zupełnie uzasadniony.) Pepsyna żołądkowa rozbija białka i wytwarza tak zwane proteozy i peptony. Niezależnie od długości przebywania pokarmu w żołądku – przeciętnie dwie do czterech godzin – nie dochodzi do dalszego rozszczepienia białek, dla żołądka stają się one wtedy niestrawne. Renina (popularna w kuchni jako podpuszczka używana do ścinania mleka, a otrzymywana z żołądków cielęcych) ma tylko jedno zadanie, mianowicie zamienia kazei- nogen mleka w kazeinę. Ta zmiana mleka w ciało stałe odbywa się w żołądku dziecka za pomocą reniny, jednak z wiekiem w miarę zmiany kwasoty żołądka renina staje się coraz mniej użyteczna i funkcje jej przejmuje pepsyna. Niewiele wiadomo o przyczynie obecności i roli reniny w żołądku dorosłego.

Kwasoia. Kwasota żołądka przedstawia się zagadkowo. Żywe tkanki produkują dość silny kwas solny (o mianie 0,17) przechodzący następnie do żołądka. Żywe tkanki nie mają szczególnej odporności, gdyż żyjący jeszcze posiłek węża zaczyna ulegać trawieniu, skoro tylko został przełknięty: kwas solny zostaje rozcieńczony przez pokarm w żołądku, a ściany żołądka chronione są przez soki alkaliczne. Sposób wytwarzania kwasu solnego jest nadal przedmiotem wielu teorii i brak wystarczających dowodów: tak czy inaczej, gruczoły kwasowe mają błonę przepuszczalną wyłącznie dla wody, jonów wodoru i chloru. W każdym razie daleko stąd do wyjaśnienia, w jaki sposób jest wytwarzany, zbierany i wydalany przez tkankę ludzką kwas mający moc rozpuszczania żelaza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *