Zęby

Zęby ssaków kształtują się w dwu seriach – pierwsza seria zębów mlecznych wypada, a ich miejsce zajmują zęby stałe. Wiele spośród pierwotnych kręgowców ma układ znacznie korzystniejszy, gdyż zęby rosną u nich seriami, jedna po drugiej, szczególnie wydoskonalone pod tym względem są rekiny. Ssak ludzki może zazdrościć rekinowi, gdyż jego tak zwane zęby stałe są nadzwyczaj niestałe – wypadają i psują się bez nadziei na zastąpienie ich nowymi – toteż trzeci komplet w średnim wieku bardzo by się przydał. Zdarzały się wypadki pojawiania się takiego trzeciego kompletu – chyba każda możliwa nieprawidłowość jest gdzieś opisana w literaturze fachowej – ale jest to niezwykle rzadkie, (Podobnie zresztą, jak zupełny brak zębów – za to wrodzony brak pojedynczych zębów może dotyczyć każdego zęba i takie przypadki są często opisywane w literaturze.) Najdziwniejszą, choć niezbyt korzystną, cechą zębów jest fakt większej niż wśród innych tkanek ludzkich podatności na martwicę w czasie życia, przy równoczesnej nadzwyczajnej odporności na rozkład po śmier- ci. Jak kastracja zapobiega łysinie, tak śmierć zapobiega psuciu się zębów.

U większości dzieci nie widać zębów zaraz po urodzeniu. Po jednym zębie w chwili urodzenia mieli Juliusz Cezar, Ludwik XIV, Napoleon i Ryszard III, ma go również przeciętnie jedno dziecko na 2 000. Pierwszy ząbek nie jest przeważnie mocno osadzony, jest nim jeden lub dwa środkowe dolne siekacze. Pierwsze zęby pojawiają się normalnie po 7 i 1h miesiącach, mogą pojawić się między 5 i Va a 10 miesiącami życia. W ciągu mniej więcej dwudziestu następnych miesięcy (wyrzynanie się zębów podlega dużym wahaniom w czasie) dziecko stwarza matce nie tylko gotową wymówkę dla swego ewentualnego dziwnego zachowania się, wytwarza również cały komplet 20 zębów mlecznych: 4 siekacze, 2 kły i 4 przedtrzonowe na każdej szczęce. Układ ich przedstawia się następująco, idąc od środka ku bokowi każdej szczęki: siekacz środkowy, siekacz boczny, kieł, pierwszy przedtrzonowy, drugi przedtrzo- nowy. Według Harolda Stuarta pojawienie się zębów mlecz-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *