Wyrostek robaczkowy

Różna jest zawartość gazów jelitowych, będących w zasadzie mieszaniną połkniętego powietrza i gazów wytwarzanych przez bakterie jelitowe: ich aktualny skład zmienia się w zależności od zmian w diecie, stopnia zaparcia i aktywności bakterii. Analiza chemiczna gazów wykazuje przeciętnie 59% azotu, 21% wodoru, 9% dwutlenku węgla, 7% metanu i 4% tlenu. Czasami stwierdza się nieco siarkowodoru, gazu odpowiedzialnego za dobrze znany zapach zgniłych jaj. Wodór i metan zawsze są gazami łatwopalnymi, przy zmieszaniu z tlenem w odpowiedniej proporcji mogą powodować wybuch. Znane są rzadkie przypadki tragicznych eksplozji w następstwie -otwarcia przez chirurga jelit, zawierających niebezpieczne proporcje powietrza d gazów łatwopalnych, zwłaszcza przy stosowaniu diatermii czy kauteryzacji.

I w końcu przesławny wyrostek robaczkowy, który ciągle potrafi być groźny: w r. 1962 w Anglii i Walii był powodem 606 zgonów, w r. 1952 zgonów było 1 045. Prawie nic nie wiadomo o przyczynach jego stanów zapalnych, na pewno do najważniejszych nie należą pestki pomarańczy, winogron, jabłek, daktyli, ani innych twardych przedmiotów, jakie czasami do niego trafiają. Takie twarde przedmioty można znaleźć w wyrostku robaczkowym bardzo rzadko, przeważnie ta rurka powodująca dolegliwości zawiera tylko stwardniały kał czy cząstki wapnia, uważane za skutki zapalenia wyrostka a nie za jego przyczyny.

Nie znana jest rola wyrostka robaczkowego, ma go wiele innych naczelnych oraz wiele gryzoni. Zapalenie wyrostka przeważnie zdarza się u osób młodych (połowa przypadków to pacjenci poniżej dwudziestego roku życia) i częściej wśród płci męskiej niż żeńskiej. Chociaż choroba jest chyba dzisiaj mniej niebezpieczna, to jednak w Anglii i Walii przyjmuje się co roku 125 000 pacjentów do leczenia szpitalnego z tego powodu i w każdej chwili jedno na pięćdziesiąt łóżek szpitalnych na oddziałach wewnętrznych zajęte jest przez kogoś, kto ma wszelkie powody do zastanawiania się, do czego służy człowiekowi wyrostek robaczkowy i dlaczego jest tak dotkliwie nieobliczalny, jeśli nawet ma jakąkolwiek funkcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *