Ślepota

Ciemne szkła są bardzo typowe dla XX stulecia, w normalnych warunkach prawie nikomu nie są potrzebne, mimo to sprzedaje się je w ogromnej ilości. Anglicy kupują rocznie 3 000 000 par, w Stanach Zjednoczonych wypada nowa para ciemnych okularów na każdego obywatela co 2 lata. Prawdopodobnie w większości przypadków okularów nie kupuje się w celu ochrony oczu, a w celu podkreślenia lub ukrycia własnej osobowości. Oczy ludzi noszących stale bardzo ciemne, szkła zarówno w nocy, jak i w pomieszczeniach mogą stać się nadmiernie wrażliwe na zwykle światło. Tacy ludzie są sami sobie winni, jeśli w ten sposób ciemne okulary staną się dla nich rzeczywiście niezbędne.

Ślepota. Ustawa o opiece społecznej w Wielkiej Brytanii z r. 1948 określa ślepego jako człowieka „nie potrafiącego wykonywać żadnej pracy, przy której wzrok jest nieodzowny”. Według tej definicji populacja ludzi ślepych w Anglii i Walii wynosi 99 000, czyli jedna osoba na każde 460. Ponad połowa z nich ma wzrok sprawny w jakimś stopniu, rzeczywista cyfra całkowicie pozbawionych użytecznego wzroku jest bliższa jednemu na tysiąc. Ślepota całkowita, z zupełną niemożnością spostrzegania światła, dotyczy zaledwie 3,4% osób zarejestrowanych jako ślepych, czyli 3 300 osób. Większość figurujących w rejestrze ślepych to ludzie starsi, zaledwie % ma mniej niż 60 lat.

Na drugim końcu życia zaledwie 10 ludzi spośród całkowicie ślepych ma mniej niż rok życia, a tylko 2 000 ma mniej niż 15 lat. Przewaga kobiet wyrażająca się nad mężczyznami stosunkiem 3:2 ma częściowo źródło w fakcie, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a poważniejsze upośledzenie wzroku towarzyszy często podeszłemu wiekowi. Jakkolwiek zaćma jest rzadziej niż dawniej przyczyną ślepoty, to liczba ludzi niewidomych nie zmniejsza się. Postęp nauk medycznych umożliwia większej liczbie ludzi dożycie wieku, w którym prawdopodobieństwo ślepoty wzrasta i nikt nie potrafi przewidzieć wyraźnego zmniejszenia się rejestru niewidomych w niedalekiej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *