Śledziona – dalszy opis

Chociaż w malarii charakterystyczny jest niedobór czerwonych krwinek, a występujące z reguły w malarii powiększenie śledziony można łączyć ze zwiększonym zapotrzebowaniem na krew, to jednak powiększenie narządu w większości chorób jest związane ściślej z jego rolą producenta ciał odpornościowych. Śledziona gra rolę w systemie obronnym, polegającym na wytwarzaniu odpowiedniego białka przeciwdziałającego obcej substancji, skoro tylko dojdzie do inwazji ciała przez obce białko lub infekcją: wytwarzane jest wtedy przeciwciało skierowane przeciwko antygenowi. Ale i w tym przypadku zadanie śledziony może być z powodzeniem wykonane gdzie indziej.

Czy śledziona jest więc zupełnie bezwartościowa? Nie, ale wygląda na to, że każda jej funkcja może być lepiej wykonana gdzie indziej. Lekceważonemu narządowi nie przyznano ważniejszej roli nawet we wczesnych, obdarzonych wyobraźnią okresach medycyny. Szesnastowieczny, zajmujący się medycyną mnich Andrew Boorde dyplomatycznie wyrażał się, że „śledziona nie skłania człowieka do wesołości i śmiechu, chociaż jej niedomogi mogą być przyczyną melancholii”. {Ale Andrew Boorde nie miał nigdy trudności z definicjami i w czasach obowiązywania łaciny nazwał sam siebie Andreas Perforatus, uważając „bored” – przedziurawiony – przyp. tłum. – za wystarczająco zbliżone słowo do brzmienia swego nazwiska.) W dalszym ciągu nie mamy wyrobionego zdania o tym narządzie i niedbała definicja Boorde’a zachowała prawie w całości swą wartość do dzisiaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *