Skóra – dalszy opis

Skóra właściwa leży pod ofiarnym naskórkiem i widać ją tylko po skaleczeniu. Zawiera nerwy i naczynia krwionośne, toteż nawet drobne zranienie powoduje ból i krwawienie. Skóra zawiera także komórki tłuszczowe, korzenie włosów, mięśnie prostujące dla każdego włosa, gruczoły potowe, gruczoły łojowe i wiele luźnej tkanki łącznej. Kobieta ma tyle samo cebulek włosowych co mężczyzna, chociaż nie rzuca się to tak w oczy, a każdy człowiek ma ich mniej więcej tyle, ile jego znacznie obficiej obrośnięci krewni wśród naczelnych, jak szympans i goryl. Melanocyty, czyli komórki wytwarzające barwnik, są rozrzucone z jednakową gęstością w skórze ludzi białych i czarnych, różnice w barwie skóry pomiędzy nimi polegają raczej na większej zdolności produkcyjnej każdej komórki barwnikowej niż na różnicach w ilości.

Następstwa utraty określonych ilości skóry, jak np. przy oparzeniach, są możliwe do przewidzenia: każdy, u którego zniszczenie skóry przekracza pewien procent całkowitej powierzchni ciała, musi umrzeć: poniżej pewnego odsetka ryzyko zgonu nie istnieje. Wiek jest bardzo istotnym czynnikiem w tych przewidywaniach. Według powszechnej opinii do 30. roku życia śmierć jest nieunikniona, gdy oparzeniu ulegnie ponad 75% skóry, poniżej 22%. zgon jest nieprawdopodobny, przy czym w miarę zwiększania się oparzonej powierzchni od 22% do 75% szanse przeżycia stopniowo maleją. Dla ludzi w średnim wieku (45-49) oba te procenty – prawdopodobieństwa przeżycia i prawdopodobieństwa zgonu – obniżają się odpowiednio do 12°/« i 58%. Dla ludzi starych (80-84) prawdopodobieństwo zgonu występuje już przy zniszczeniu 23% powierzchni, a przeżycie nigdy nie jest pewne, gdyż u staruszków utrata nawet 2% powierzchni skóry w jednym na pięć przypadków prowadzi do śmierci. Istnieje tzw. prawo dziewięciu, umożliwiające szybką ocenę wielkości powierzchni uszkodzonej skóry: każda noga odpowiada 18% całkowitej powierzchni ciała (9% dla przedniej powierzchni nogi i 9% dla tylnej), ręka stanowi 9%, głowa 9%, przednia i.tylna powierzchnia tułowia po 18% każda, a pozostały 1% przydziela się narządom płciowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *