Płuca – kontynuacja

Każdy pęcherzyk pokryty jest siatką naczyń krwionośnych włosowatych, każda włośniczka ma światło dostatecznie szerokie, aby mogła przepuścić krwinki czerwone jedną po drugiej, tak jak wąska uliczka pozwala przejechać samochodom tylko w jednym rzędzie. Krwinki popychane są przez działanie pompy prawej komory serca i pozostają we włośniczkach płuc tylko przez trzy czwarte sekundy. W ciągu tego czasu krwinki czerwone wychwytują atomy tlenu, a znajdujący się we krwi dwutlenek węgla zostaje wydalony do płuc, przy czym proces jest wydatnie ułatwiony przez niezwykłą cien- kość ściany pęcherzyka, mającą 0,001 mm grubości. Podczas energicznej akcji serca, na przykład przy wysiłku fizycznym, chociaż krew pozostaje w naczyniach włosowatych płuc tylko przez Vs sekundy, to i tak dość jest czasu na wymianę gazową. Nie trzeba podkreślać znacznego powinowactwa, jakie mają dla tlenu drobiny hemoglobiny znajdujące się w krwinkach czerwonych.

Przepompowanie około 10 litrów krwi ńa minutę przez siatkę naczyń włosowatych płuc i przez owe 300 milionów zakończeń pęcherzykowych jest niemałym zadaniem, jakkolwiek ciśnienie do tego potrzebne jest dziesięć razy mniejsze niż do znacznie poważniejszego zadania, jakim jest przetloczenie utlenionej krwi przez wszystkie pozostałe włośniczki ciała. Trudniejsza praca lewej komory wymaga wytworzenia ciśnienia 100 mm słupa rtęci, lecz ciśnienie to, tak samo jak 10 mm Hg konieczne dla krążenia płucnego wydaje się śmiesznie małe, jeśli wziąć pod uwagę setki kilometrów włośniczek w jednym i w drugim krążeniu. Częściowe wytłumaczenie leży w niewielkiej elastyczności naczyń krwionośnych (zmniejszającej się z wiekiem), a także w niewielkiej ilości krwi znajdującej się stale we włośniczkach. Ogromna siatka naczyń włosowatych płuc na przykład zawiera zaledwie około 80 ml krwi, co mniej więcej odpowiada objętości wyrzutowej pojedynczego skurczu prawej komory serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *