Pęcherz

„O siusianiu w łóżku”, jak to nazwał Thomas Phaire w swym dziele TIte Boke of Chyldien (Książka o dzieciach) z r. 1553, pisałem już przy okazji omawiania wzrostu dziecka, ale problem ten dotyczy i starych. Z 500 ludzi starych, czekających na przyjęcie do szpitala dla chorych w podeszłym wieku, 70 nie mogło utrzymać moczu. Chodziło u nich nie tyle o brak kontroli czynności, ile o skłonność pęcherza do opróżniania się na długo przed dojściem do stanu normalnie uruchamiającego świadomą kontrolą. Rozkurcz następował, zanim pacjent zaczął odczuwać wrażenie wypełnienia.

Normalny opróżniony pęcherz wydaje się mieć grube i uwarstwione ściany, lecz po wypełnieniu ściana składa się z jednej lub dwu warstw komórek łuskowatego kształtu. Początkowo wypełnianie się i wzrost ciśnienia nie są odczuwalne, gdyż wzrost ten jest zrazu niewielki, bo pęcherz rozszerza się, aby przyjąć dodatkowe ilości moczu. Kiedy zawartość ma około 0,5 1 objętości, ciśnienie wynosi około 10 cm słupa wody. Pęcherz rozszerza się nadal, aby przyjąć dalsze ilości moczu, ale odruchowe skurcze są źródłem powstawania świadomego pragnienia oddania moczu. Można je opanować tylko przez pewien czas, później, kiedy ciśnienie wewnętrzne wzrośnie do 100 cm słupa wody (około Vm ciśnienia atmosferycznego) – opanowanie zawodzi.

Na podobieństwo pojemnika o elastycznych ścianach pęcherz przy wypełnieniu przyjmuje kształt kulisty. Oznacza to, że 250 ml moczu, ilość odpowiadająca normalnie ilości wywołującej potrzebę oddania moczu, rozciąga pęcherz do kształtu kuli o średnicy 8 cm, Kiedy uzbiera się pół litra, średnica będzie wynosić około 10 cm, a ciśnienie zazwyczaj wzrasta lub też powstaje przykre uczucie parcia. Ponieważ objętość kuli wzrasta proporcjonalnie do trzeciej potęgi promienia {V»JI r3), to podwojenie objętości od 0,25 1 do 0,5 1 występuje przy zwiększeniu średnicy pęcherza zaledwie o 2 cm, jakkolwiek subiektywnie wzrost wydaje się znacznie większy. Gdyby te 0,5 1 podwoić do 1 1, to średnica wzrosłaby zaledwie o dalsze 2,5 cm. Jeśli opróżnienie jest niemożliwe, jak przy utracie świadomości czy porażeniu lub jeśli jest silnie hamowane wTolą, pęczniejący pęcherz może wywoływać widoczne wypełnienie dolnej części brzucha. W normalnych warunkach zmiany kształtu nie są widoczne na zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *