Odciski skóry – dalszy opis

Zwyczaj wróżenia z ręki zasługuje na wzmiankę wyłącznie ze wzlędu na czas, jaki przy okazji tego zajęcia tracą wróżący i zainteresowany. Nauka dermatoglifii stała się pożyteczna dopiero niedawno, około 30 lat temu, kiedy zaczęto podejrzewać istnienie związku pomiędzy liniami papilarnymi a chorobami, a w r. 1965 stwierdzono powiązanie pomiędzy 40 jednostkami chorobowymi a nieprawidłowymi odciskami dłoni. Kształt linii papilarnych zostaje utrwalony na 5 lub 6 miesięcy przed urodzeniem, toteż schorzenia, o których mowa, należą do wrodzonych, powstających przeważnie w chwili zapłodnienia, Od ćwierćwiecza wiadomo, że różyczka u matek we wczesnym okresie ciąży prowadzi do dużych ilości wad wrodzonych, ale dopiero ostatnio wykazano związek pomię- dzy zakażeniem a nieprawidłowymi odciskami. Trzej nowojorscy pediatrzy opracowali nową metodę pobierania odcisków u zaciskających piąstki niemowląt – lepszą niż policyjna poduszka z tuszem – i przekonali się, że około połowa dzieci dotkniętych zmianami w następstwie schorzenia matki miała również nieprawidłowe -odciski. U dzieci bez widocznych zniekształceń odsetek nietypowych odcisków wynosi 14°/«. Typowym odchyleniem w obrazie dłoni jest obecność małpiego fałdu, czyli pojedynczego fałdu biegnącego w poprzek dłoni od podstawy wskaziciela, zamiast występujących zazwyczaj dwu. Obecność charakterystycznej nienormalności linii papilarnych nie jest równoznaczna z rozpoznaniem roz- leglejszej anomalii wrodzonej gdzie -indziej, w każdym razie ten uderzający objaw wskazuje na większe prawdopodobieństwo wady niż u dziecka, którego pulchna rączka jest normalna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *