Jak pracuje mięsień?

Sprawą tą zajęto się bliżej zwłaszcza po drugiej wojnie światowej – badania znajdują się nadal w stadium interesującego rozwoju. W latach pięćdziesiątych naukowcy doszli do ogólnego wniosku uzależniającego kurczenie się mięśnia od obecności w nim dwu rodzajów włókien, z których jeden jest gruby, a drugi cienki, i które przesuwając się względem siebie doprowadzają do skrócenia. Dawniej wiadomo było, źe skurcz jest niezwykle szybki – każde włókno skraca się z prędkością równą odległości wielokrotnie większej niż jego długość na sekundę — znana była także siła ciągu mięśnia, wynosząca około 3 kg na 1 cm2 przekroju mięśnia. Obecnie wiadomo, że cienkie włókna (utworzone z białka aktyny) wciągane są coraz głębiej pomiędzy włókna grube (utworzone z białka miozyny) i około roku 1950 uważano za słuszne porównywanie tego mechanizmu do urządzenia zapadkowego. Pracownikom naukowym z tej dziedziny wiedzy nadal podoba się powyższe porównanie, gdyż według niego samo przesuwanie się następuje wzdłuż serii wyraźnych karbów.

Biochemia procesu jest niezwykle skomplikowana, w każdym razie według obecnych poglądów energia potrzebna do przepchnięcia włókna przez karb pochodzi z ATP (trójfosfo- ran adenozyny) otrzymującego swą energię z glukozy. Podczas przesuwania przez karby ATP zużywa swą energię i zamienia się w ADP (dwufosforan adenozyny). Prawdopodobnie miozyna jest białkiem działającym jako enzym odszczepiają- cy grupę fosforanową i zamieniającym trójfosforan w dwufosforan. Łatwo jest dojść do takiego wniosku, całkiem inną sprawą jest, w jaki sposób białka funkcjonują jako enzymy – co dzieje się stale podczas każdej czynności ciała, W każdym razie najprostszy cukier, glukoza, dostarcza energii dla odwrócenia procesu i współdziała w ponownym przyłączeniu owej grupy fosforanowej, dając okazję do drugiego łatwego wniosku na temat niezwykłej złożoności. Jedna drobina glukozy może naładować wiele drobin ADP i zamienić je z powrotem na ATP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *