Jak działa serce

Proces przekształcenia jednej pompy w dwie był skomplikowany i nie został rozwiązany przez ewolucją z dnia na dzjeń. W narządach oddechowych ryb i późniejszych zwierząt zmTnowodnych istnieje jeszcze mieszanie się krwi, u gadów mieszanie jest ograniczone, gdyż pomiędzy obu tłoczącymi komorami istnieje nie całkiem kompletna ściana, dopuszczająca tylko częściowo zmieszanie. Przegroda jest kompletna wyłącznie u ptaków i ssaków, tylko u tych dwu kategorii zwierząt krew żylna jest osobno przetłaczana w celu utlenienia, a następnie utleniona krew jest zupełnie osobno przetłaczana do całego ciała, W ten sposób pojedyncze serce spełnia z powodzeniem swą podwójną rolę.

Krew żylna powracająca do serca uchodzi najpierw do prawego przedsionka, a z niego zostaje przepchnięta do prawej komory. Komora pompuje krew do płuc, a z nich krew płynie do lewego przedsionka. Ta trzecia jama przepycha ją do najsilniejszej ze wszystkich – do lewej komory. Krew opuszcza lewą komorę przez tętnicę główną, naczynie o średnicy około 2,5 cm, przyjmujące cały rzut serca, równający się mniej wie,- cej 100 ml przy każdym uderzeniu. W języku mechaniki oznacza to bezustanną pracę od 4,8 do 6,9 kilogramometrów na każdą minutę, zwiększającą się do 69 kGm i więcej przy dużym wysiłku fizycznym.

Serce bije około 70 razy na minutę, a więc na jeden oddech przypadają cztery uderzenia: zanim przestanie definitywnie bić, przy końcu przeciętnego życia, zdąży wykonać 2 500 000 000 uderzeń. Na ogół im zwierzę większe, tym wolniejsza akcja serca. Serce słonia ważące około 22 kg bije zaledwie 25 razy na minutę, serce myszy tyka 600 do 700 razy na minutę. Serca ptaków biją szybciej, niż wynikałoby z ich wielkości: u kurczęcia od 200 do 400, u kanarka 1 000 razy na minutę. U psów szybkość uderzeń serca jest zależna od wielkości: u dużych psów 80, u małych 120 razy na minutę. U człowieka szybkość akcji serca spada w miarę powiększania się wzrostu, i tak u niemowlęcia wynosi około 130 na minutę, a u dorosłego zmniejsza się do 70, u płodu jest jeszcze większa niż u dziecka. Serce dorosłego pracuje z prędkością podobną jak u dziecka tylko podczas dużych wysiłków fizycznych, podczas strachu lub gdy wysiłek połączony jest ze strachem, i wtedy tętno może zwiększyć się trzykrotnie w porównaniu z prędkością w spoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *