Istnieje wiele wad wzroku

Ślepota nocna (nycia/opiaj może być wywołana przez choroby, przyczyny dziedziczne, niedożywienie, nadmiar światła lub przez niedobór witaminy A. Ślepota dzienna (hemeialopia) może być następstwem choroby lub dziedziczności, Pierwsza wada charakteryzuje się wyraźną niemożnością przystosowania się do słabego oświetlenia: normalne oko potrafi w ciągu godziny przebywania w ciemności zwiększyć swą wrażliwość na światło około 75 000 razy. Ślepota dzienna polega na normalnym widzeniu przy słabym oświetleniu i gorszym widzeniu przy dobrym świetle. Istnieją jeszcze inne wady, ale najważniejsze z nich to ślepota na barwy, wady nastawienia na ostrość i zwykła ślepota.

Ślepota na barwy. Z sześciu istniejących typów wadliwego widzenia barw cztery należą do rozpowszechnionych. Jest wiele sposobów klasyfikacji, a wszystkie przyjmują jako podstawę normalnego widzenia barw trzy barwy główne (czerwona, zielona i niebieska), pozwalające normalnemu człowiekowi na rozróżnienie 150 do 200 kolorów w zakresie widma światła białego. Osoba obarczona ślepotą na barwy może mieć wyraźne osłabienie widzenia jednej z trzech barw, może widzieć tylko dwie barwy główne, lub też widzi wszystkie barwy w postaci mieszaniny jednego koloru. Te trzy typy, zależnie od tego, czy mamy do czynienia z wodzeniem trzech, dwu czy jednego koloru, nazywają się trichromatyczny, bichroma- tyczny i monochromatyczny. W obrębie każdej z tych grup istnieją trzy podgrupy opierające się na tych samych typach wad. Człowiek ze ślepotą na barwy może mieć osłabienie widzenia jednej z trzech barw, może mu brakować widzenia jednej z trzech barw lub może widzieć wszystko w jednym kolorze. Stąd pochodzi klasyfikacja oraz nazwy określające wady. Odmienność wady u człowieka nie potrafiącego odróżnić koloru żółtego od pomarańczowego w porównaniu z drugim, nie odróżniającym pomarańczowego od żółtego, może się wydawać dyskusyjna, jednak różnice pomiędzy nimi są rzeczywiste i istotne.

Na całym świecie mężczyźni wykazują częściej ślepotę na barwy niż kobiety, wada ta jest mniej rozpowszechniona wśród ludzi, którzy prowadzą lub prowadzili do niedawna życie w warunkach bardziej prymitywnych niż wśród grup miejskich. Różnica pomiędzy obu płciami polega na dziedziczeniu większości tych wad w skojarzeniu z chromosomem X: ze względu na występowanie u mężczyzn tylko jednego chromo-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *