Funkcjonowanie serca cz. II

Serce bije około 70 razy na minutę, identyczny rytm wykazują fale ciśnienia tętna, co łatwo jest wyczuć, ale na każde uderzenie powstają w sercu dwa dźwięki. Tony serca są wyraźnie dwojakiego rodzaju zarówno przy osluchiwaniu słuchawką, jak i przy przyłożeniu ucha w pobliżu czyjegoś serca (takie osłuchiwanie wymaga znacznego przekrzywienia się). Tony określa się jako bu-tup, przy czym pierwszy jest gło- śniejszy, niższy i dłużej trwający niż drugi. Pierwszy „bu” jest mieszaniną dźwięków wywołaną przez skurcz komór i zamknięcie zastawek oddzielających je od przedsionków, „Tup”, czyli drugi ton, powstaje, kiedy zastawki dużych naczyń krwionośnych prowadzących krew do płuc i całego ciała zamykają się po przepuszczeniu porcji krwi.

Cztery zastawki są biernymi wentylami jednokierunkowymi i mają różne kształty. Pomiędzy przedsionkami i komorami znajdują się zastawki mitralna i trójdzielna – jedna z nich ma dwa płatki (na podobieństwo mitry), a druga trzy – pozwalające na przepływ krwi w kierunku komór i zapobiegające odpływowi wstecz do przedsionków. Zastawki w tętnicy głównej i płucnej nazywają się półksiężycowatymi i ich zamknięcie nie dopuszcza do odpływu krwi wstecz do komór. Tradycyjnego typu śluzy rzeczne pracują również jednokierunkowo – zamknięcie ich przeciwdziała powrotowi wody. To ciągłe, wymuszone zamykanie zachodzące dwukrotnie w czasie każdego uderzenia serca, oddzielane odstępami czasu jest główną przyczyną bezustannego bu-tup pracującego serca. Jeśli jakaś zastawka ulegnie osłabieniu lub zacznie przeciekać, wtedy powstanie równie stały rytm bulgotania albo przecieku zwrotnego zależnego od przepływu krwi ku tyłowi przez uszkodzoną zastawkę,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *