Ewolucja żołądka

Ewolucja żołądka rzuca w istocie światło na jego obecną rolą u człowieka. Pierwsza funkcja żołądka, gdy rozwinął się u wczesnych ryb zaopatrzonych w szczęki (najwcześniejsze jyby nie miały szczęk), polegała prawie na pewno na magazynowaniu żywności: szczęki potrafiły pochwycić pożywienie i trzeba było je przechować. Ta‘ki nagle złapany kawał żywności musiał oprócz tego zostać przygotowany, aby główne odcinki przewodu pokarmowego mogły go wykorzystać. Według określenia A. S, Romera dodanie enzymów trawiennych do zasadniczych zadań żołądka, tj. przechowywania i przygotowania pokarmu, było zapewne rezultatem „namysłu filogenetycznego”, Po około 500 000 000 lat od pierwszych, zbiornikowych żołądków wczesnych ryb żołądek człowieka jest nadal przede wszystkim zbiornikiem i miejscem przygotowania, toteż jego częściowy lub całkowity brak najłatwiej obejść przez podawanie przygotowanego pokarmu w niedużych odstępach czasu. Całkowitego usunięcia żołądka dokonywano z powodzeniem nie tylko u ludzi, ale i u różnych zwierząt laboratoryjnych, jak: szczury, psy, świnie i małpy. Oczywiście bez niego gorzej się żyje, lecz z wyjątkiem być może szczurów, dla pozostałych zwierząt żołądek nie jest niezbędny.

Takie zwierzęta, jak mięsożerne, z reguły łykające swe pożywienie, mają zazwyczaj obszerne żołądki w porównaniu do całości przewodu pokarmowego, u psów i kotów na przykład pojemność żołądka stanowi około 60°/o do 70°/o. całej pojemności pokarmowej, zazwyczaj też dochodzi do opróżnienia żołądka pomiędzy posiłkami. Trawożerne często jedzą ponownie, zanim żołądek się opróżni, mając długie i skomplikowane przewody pokarmowe: pojemność żołądka konia wynosi tylko 8°/o całości: niektóre trawożerne mają wymyślne żołądki z dodatkowymi kieszeniami, przygotowującymi przeżuty pokarm. Żołądek wołu stanowi 70°/or całości przewodu pokarmowego. Pojemności żołądków niektórych zwierząt przedstawiają się następująco: dużego psa 2,8 i, świni 6,8-9,0 1, owcy 18 1, konia 9-18 1, krowy 130-180 1 (chociaż ściśle mówiąc żołądkiem należałoby nazywać tylko jego części wydzielające soki trawienne). Żołądek ludzki o pojemności 1,5 1 jest względnie skromną posesją, możliwą do zbycia w razie potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *