Choroba wrzodowa

Niedawno ukazało się znakomite opracowanie na temat wrzodów peptycznych z hrabstwa Kent, obejmujące 212 wrzodów dwunastniczych (w 83% u mężczyzn) i 53 wrzody żołądka (w 53% u mężczyzn). Na 1 000 osób ogółu ludności pojawiały się co roku nowe ofiary choroby, przeciętnie 4,2 (gdyby uznać Kent za reprezentatywne, to odpowiadałoby to 250 000 świeżych wrzodów w całej Wielkiej Brytanii rocznie albo co tydzień prawie jeden nowy przypadek dla każdego lekarza ogólnego), Według opracowania z Kent wrzody dwunastnicze pojawiają się wcześniej, u mężczyzn w latach 30-39, u kobiet w 40-49 roku życia. Wrzody żołądka występują później, u mężczyzn w 50-59, a u kobiet w 60-69 roku życia.

Wrzody nie są niestety błędnymi ognikami zjawiającymi się dzisiaj i znikającymi jutro, w miarę upływu lat stopień wywoływanego przez nie kalectwa wykazuje tendencję wzrostu, osiąga największe nasilenie po około 5-10 latach, a później zmniejsza się. Okres nasilenia choroby u mężczyzn z wrzodami dwunastnicy z Kent występował w 8,1 lat po rozpoczęciu się objawów choroby, u kobiet w 7,1 lat, w chorobie wrzodowej żołądka największe nasilenie u mężczyzn występowało po 6,5, a u kobiet po 6,8 latach. Po upływie piętnastu lat zaledwie 2% pacjentów było nadal ciężko upośledzonych wskutek wrzodów trawiennych. Najczęstszymi komplikacjami wrzodów były krwotoki i przebicia, i przynajmniej Vs chorych przeszła jedno lub drugie, lecz na 265 osób tylko u jednego mężczyzny lat 70 zgon można było przypisać takiej przyczynie. Z 265 kobiet i mężczyzn z Kent tylko 16°/o poddanych było leczeniu chirurgicznemu wskutek choroby wrzodowej.

Sposób leczenia chirurgicznego jest bardzo dyskusyjny, grają tu rolę upodobania osobiste i regionalne chirurgów, na przykład co do przecięcia nerwu błędnego i miejsca jego przecięcia, co do wycięcia części żołądka i w jakim zakresie, co do rozszerzenia ujścia żołądka i o ile, a nawet co do zamrożenia części żołądka. Ktoś kiedyś powiedział, że najpewniejszym sposobem opróżnienia sali na zjeżdzie lekarskim jest ogłoszenie chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej jako następnego tematu. Wrzody innych ludzi mają również zdolność opróżniania wielu zwykłych pokojów, jeśli, właściciele wrzodów zaczynają mówić o swej chorobie w sposób natrętny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *