Monthly Archives: Maj 2015

Mięśnie

Wszystkie ruchy zwierząt są rezultatem pracy mięśni. Mięśnie mogą pracować wyłącznie przez pociąganie, a nigdy przez pchanie, i chociaż człowiek, mocno pchając, może nawet przewrócić ścianę, każdy pojedynczy mięsień pracując ciągnie: to konstrukcja ciała pozwala zamienić pociąganie na pchanie. Tkanka mięśni ludzkich tworzy się na krótko przed urodzeniem lub zaraz potem i pod tym względem jest podobna do tkanki nerwowej. Wyposażenie we włókna mięśniowe niemowlęcia musi wystarczyć człowiekowi na cale życie, prawdopodobnie więcej mu nie przybędzie. Siła zjawia się w miarę grubienia każdego włókna w następstwie wykonywanej pracy. Z tego samego względu kończyny kowala i dziewczynki zawierają podobną ilość włókien, jakkolwiek pierwszy może być wielokrotnie silniejszy. Ludzie rośli są przeważnie silniejsi od drobnych, jednak przeliczając na kilogram wagi ciała, ciężarowcy – rekordziści wagi koguciej potrafią podnieść o okoio 0,5 kg więcej niż rekordziści wagi ciężkiej. Mówiąc językiem fizyki, teoretyczną górną granicę wydajności energii oblicza się dla człowieka na około 6 koni mechanicznych, najwyższa zanotowana moc wynosi około 4,5 KM, moc 0,6 KM może być utrzymywana przez 5 minut, a 0,5 KM trwale. (Przy okazji – ciekawe ile koni mechanicznych wynosi trwała moc prawdziwego konia.)

Czytaj dalej

Leczenie niewydolności nerek

O nerkach było ostatnio głośno z powodu usiłowań przeszczepienia ich z jednego człowieka na drugiego, z dawcy żyjącego lub ze zwłok na ludzi dotkniętych schorzeniami nerek. Techniczna strona zabiegu chirurgicznego została opanowana, jednak wiele problemów odpornościowych nie jest jeszcze rozwiązanych. Do czerwca 1966 dokonano ponad 600 prze- szczepień nerek, z tej liczby 500 od marca 1963 r. Większość pacjentów już nie żyje, ale długość przeżycia zwiększa się i pod koniec r. 1965 około 37% wszystkich operowanych żyło dłużej niż rok po operacji.

Czytaj dalej

Całkowity brak ciśnienia krwi

Całkowity brak ciśnienia krwi prowadzi znacznie prędzej do śmierci niż jego nadmiar, zatrzymanie bicia serca pociąga za sobą spadek ciśnienia i w ciągu kilku minut – nieodwracalne uszkodzenie mózgu, Do roku 1960 stosowano w takiej dramatycznej sytuacji otwarcie klatki piersiowej, wydobycie serca i masaż ręczny: w tym roku właśnie opublikowano po raz pierwszy metodę masażu zewnętrznego. W. B. Kouwenho- ven i jego współpracownicy ze Stanów Zjednoczonych wprawili świat w podniecenie opisem możliwości utrzymania krążenia wewnątrz organizmu za pomocą rytmicznego nacisku z zewnątrz. Przez zwykłe mocne naciskanie na mostek sześćdziesiąt razy na minutę osiągali oni krążenie krwi i dość wysokie ciśnienie krwi pomimo ustania akcji serca. Pierwsze doniesienia o podobnych próbach ponownego pobudzenia akcji serca wskazywały na poważne sukcesy. Inne usiłowania nie zawsze były równie pomyślne, gdyż brutalna metoda prowadziła często do złamań żeber i mostka, w każdym razie doniesienie z r. 1960, poza wywołaniem ponownego zainteresowania dla sztucznego oddychania sposobem usta-usta (mającego czcigodną, nawet biblijną tradycję: Księga Królów 4,32), ma udział w otwarciu nowych możliwości uruchamiania zatrzymanego serca bez dodatkowego niebezpieczeństwa otwierania klatki piersiowej.

Czytaj dalej

W jakim wieku można rozpocząć stosunki seksualne?

Czy dopuszczalne są kontakty seksualne przed małżeństwem między osobami, które się kochają? Dlaczego wokół seksu robi się tyle hałasu?Dlaczego dwoje ludzi, którzy chcą iść ze sobą do łóżka, nie może tego zrobić tak po prostu?

Czytaj dalej

Co robią jeśli testy wykażą, że jest się w ciąży?

Są wtedy trzy możliwości: 1) urodzenie i wychowanie dziecka: 2) urodzenie i oddanie dziecka do adopcji: 3) przerwanie ciąży. Po omówieniu tematów związanych ze stosunkiem płciowym, ciążą, porodem i zapobieganiem ciąży zwykle przechodzimy na lekcjach do tematu chorób przenoszonych drogą płciową i innych kwestii dotyczących zdrowia seksualnego. Nie ma specjalnego powodu, dla którego układamy zagadnienia właśnie w takim porządku, lecz skoro tak się dzieje, w następnym rozdziale przedyskutujemy je w podobnym porządku.

Czytaj dalej

Płuca – kontynuacja

Każdy pęcherzyk pokryty jest siatką naczyń krwionośnych włosowatych, każda włośniczka ma światło dostatecznie szerokie, aby mogła przepuścić krwinki czerwone jedną po drugiej, tak jak wąska uliczka pozwala przejechać samochodom tylko w jednym rzędzie. Krwinki popychane są przez działanie pompy prawej komory serca i pozostają we włośniczkach płuc tylko przez trzy czwarte sekundy. W ciągu tego czasu krwinki czerwone wychwytują atomy tlenu, a znajdujący się we krwi dwutlenek węgla zostaje wydalony do płuc, przy czym proces jest wydatnie ułatwiony przez niezwykłą cien- kość ściany pęcherzyka, mającą 0,001 mm grubości. Podczas energicznej akcji serca, na przykład przy wysiłku fizycznym, chociaż krew pozostaje w naczyniach włosowatych płuc tylko przez Vs sekundy, to i tak dość jest czasu na wymianę gazową. Nie trzeba podkreślać znacznego powinowactwa, jakie mają dla tlenu drobiny hemoglobiny znajdujące się w krwinkach czerwonych.

Czytaj dalej

Maksymalna dopuszczalna dawka uranu na cale ciało

Maksymalna dopuszczalna dawka na cale ciało dla zwykłego członka społeczeństwa wynosi w Wielkiej Brytani 0,5 rem rocznie (w tym zastosowaniu rem i rad będą uważane za równoważne). Dla zwykłych pracowników zakładów energii atomowej maksymalna dawka wynosi 1,5 rem rocznie, zaś dla pracowników manipulujących materini promieniotwórczymi maksimum ustalone jest na 5 rem rocznie z tym, że w żadnym trzynasto tygodni owym okresie roku dawka nie może być wyższa niż 3 rem. Dawki te są minimalne w porównaniu do 175 radów otrzymanych bezpośrednio przez panią Job w następstwie opadu radioaktywnego oraz dodatkowych 160 otrzymanych pośrednio.

Czytaj dalej

Woda

Nie istnieje nic podobnego do wody, nie ma substancji o podobnej liczbie funkcji w żywych tkankach. Jest najlepszym rozpuszczalnikiem: jest niezwykle trwała, przenosząc wiele związków chemicznych w postaci zawiesiny lub roztworu i nie ulegając przy tym zmianie. Jest nadzwyczaj skutecznym płynem chłodzącym, gdyż wymaga wiele ciepła dla wyparowania każdego grama: paruje łatwo w temperaturze ciała, Jest związkiem chemicznym występującym w największej obfitości w ciele człowieka oraz w diecie ludzkiej. Była czynnikiem decydującym w ewolucji ludzkości i nadal decyduje o postępie. Jest prosta jako związek chemiczny, powstaje łat- WTO przez zetknięcie się tlenu z wodorem, ale trudniej rozłożyć ją na pierwotne składniki. Jej brak w pożywieniu doprowadza do śmierci znacznie prędzej niż brak jakiejkolwiek innej substancji. Krótko mówiąc, jest nie do zastąpienia.

Czytaj dalej

Oziębienie

Nie tak dawno temu wszyscy lekarze zostali uświadomieni o niebezpieczeństwach związanych z obniżeniem temperatury u osób starszych – i o tym, że ogromna liczba osób w Wielkiej Brytanii, a na pewno i w innych okolicach o „umiarkowanym” klimacie, każdej zimy spokojnie zamarza na śmierć. Według specjalnego doniesienia, opublikowanego przez Biitish Medicai Journal w listopadzie 1964 r., oziębienie, inaczej hipotermia, chociaż nie budzi zainteresowania „powoduje bardzo wysoką śmiertelność, znacznie wyższą niż się ogólnie przypuszcza”. Jeden z lekarzy oceniał ją na 20 000 do 100 000 zgonów każdej zimy. Jak pisał British Medicai Journal w r. 1966 oziębienie jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów w każdym okresie zimy w Wielkiej Brytanii. Lekarze zaopatrzeni wyłącznie w zwykłe termometry kliniczne, wykazujące temperatury powyżej 35°C (do 43°C) mogą sobie nie zdawać sprawy z aktualnej, znacznie niższej ciepłoty starszego pacjenta. (Na szpitalnych kartach gorączkowych nie ma zwykle miejsca na temperatury niższe od normalnej.) Dr Geoffrey Taylor z Ilminister w hrabstwie Somerset doniósł, że u wszystkich starszych ludzi temperatura spada poniżej 35°C, a często poniżej 32°C, jeśli temperatura w mieszkaniu jest poniżej zera.

Czytaj dalej

Typy artykulacji

Wydawanie dźwięków to jeszcze nie mowa, nikt nie potrafi rozmawiać za pomocą oboja: konieczna jest artykulacja i łączenie dźwięków w pewne grupy, zanim ton, czy tony podstawowe zostaną zamienione na mowę. Tak zwanymi artykula- torami ruchomymi są warga dolna i szczęka dolna, różne części języka i struny głosowe. Mogą się one poruszać względem innych, nazywanych artykulatorami nieruchomymi, jak warga górna, zęby górne, dziąsło, podniebienie twarde znajdujące się z przodu i podniebienie miękkie położone ku tyłowi oraz boczne ściany krtani. O konieczności artykulacji łatwo się przekonać. Spróbuj powiedzieć słowo „pop” bez stykania się warg ze sobą, słowo „trzask” nie dotykając językiem górnych zębów lub słowo „szelest” z językiem przy jednym z policzków, ‚ Istnieje 5 typów artykulacji:

Czytaj dalej